Criteria

De 6 criteria voor gemeenten

In Groningen maken we werk van eerlijke handel. Wij zijn sinds najaar 2010 een Fairtrade Gemeente. Wij voldoen aan de zes voorwaarden die opgesteld zijn door de landelijke stuurgroep.

 

 1.  

  Lokale werkgroep

  Er is een lokale werkgroep actief die initiatieven neemt om de titel te behalen. In de werkgroep zitten mensen uit verschillende werkterreinen, waaronder een vertegenwoordiger van de gemeente. Met elkaar zet deze groep zich in om de titel Fairtrade Gemeente te behalen en te behouden. De groep laat jaarlijks zien dat de gemeente nog steeds aan de criteria voldoet. Tips bij criterium 1

 2.  

  Het gemeentebestuur

  De gemeente omarmt fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen nemen fairtrade op in hun beleid en handelen hier naar. Tips bij criterium 2

 3.  

  Winkels en horeca

  Winkels in de gemeente verkopen duidelijk zichtbaar eerlijke producten. De horeca serveert fairtrade producten. Het minimaal te behalen aantal fairtrade producten in winkels en horeca wordt bepaald door het aantal inwoners van de gemeente. Tips bij criterium 3

 4.  

  Bedrijven en organisaties

  Lokale organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Zij organiseren activiteiten om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten. Tips bij criterium 4

 5.  

  Media-aandacht

  De werkgroep organiseert een evenement dat media-aandacht trekt, bijvoorbeeld bij het behalen van de titel. Ook ontwikkelt de groep een plan om de campagne gedurende het hele jaar in het nieuws te houden. In de krant, op de radio of televisie. Tips bij criterium 5

 6.  

  MVO

  De werkgroep zet een initiatief op om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de gemeente te stimuleren. Dit kan een meerjarig of kortlopend project zijn, bijvoorbeeld op het gebied van biologische of streekproducten, duurzame energie of eerlijk bankieren. Tips bij criterium 6